Usklađenje poslovanja fizičkih i pravnih osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove

Ispis

Pozivaju se sve fizičke i pravne osobe koje imaju suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova sukladno ranije važećim propisima, da usklade svoje poslovanje s odredbama Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN br. 25/18) i do 21.06.2020. godine ishode rješenje o usklađenju poslovanja.
Zahtjev za usklađenje poslovanja podnosi se Državnoj geodetskoj upravi i dostupan je putem poveznice:  https://dgu.gov.hr/suglasnost-za-obavljanje-strucnih-geodetskih-poslova/79.

Napominjemo da je u Imeniku ovlaštenih inženjera geodezije na dan 30.04.2020. godine upisano 1032 ovlaštena inženjera geodezije uposlenih u pravnoj osobi, uredu ili zajedničkom uredu ovlaštenog inženjera geodezije, od kojih je na isti dan njih 696 ishodilo suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova iz članka 5. stavak 4., 5. i 6. važećeg Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti, odnosno uskladilo svoje poslovanje sa odredbama navedenog Zakona.
Za poslove iz članka 5. stavak 2. i 3. važećeg Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti, do sada je ukupno 17 pravnih osoba uskladilo svoje poslovanje sa odredbama navedenog Zakona.
Sve fizičke i pravne osobe koje u skladu sa člankom 101. važećeg Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti ne usklade svoje poslovanje, brisati će se iz evidencije o suglasnostima koju vodi Državna geodetska uprava i nakon 21.06.2020. godine neće više moći zakonito obavljati stručne geodetske poslove.

Izvor Državna geodetska uprava: https://dgu.gov.hr/vijesti/uskladjenje-poslovanja-fizickih-i-pravnih-osoba-koje-obavljaju-strucne-geodetske-poslove/5346