Geodetski list br. 3/1937.

Ispis

Poštovane kolegice i kolege,

pogledajte i pročitajte jedan zanimljivi broj Geodetskog lista, god. I, broj 3 iz 1937.

Broj je u potpunosti posvećen komasacijama i značaju geodetske struke u tome postupku.

Komasacijama se tada pridavala velika važnost, ali i tada je bilo mnogo poteškoća. No, danas se o komasacijama uopće niti ne govori... I zato, prisjetimo se kako je to nekad bilo i što su komasacije predstavljale i omogućavale. Koji je utjecaj komasacija imala na ekonomski i socijalni napredak sela i kakav je ekonomsko politički značaj komasacije uopće. Autori radova nadalje pišu o procjeni zemljišta prigodom komasacija, uređenju putova kod komasacija i o melioracijama. U broju se čak predstavlja i novi prijedlog zakona o komasacijama! Na kraju se detaljno izlaže i par primjera komasacija.

Mnoge stvari se danas više i ne spominju, jedino se uče na fakultetu, a u konačnici komasacije se ni ne provode u praksi

Pročitajte: https://www.hgd1952.hr/images/GL/GL_1_1937_www.pdf. 

Hrvatsko geodetsko društvo