Brošura Državne geodetske uprave

Ispis

Državna geodetska uprava izdala je, u digitalnom obliku, brošuru o svojim proizvodima i uslugama. Glavni ravnatelj Državne geodetske uprave dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod., u predgovoru je istaknuo kako je u zadnjih nekoliko godina, u cilju pružanja najbolje i najviše kvalitete i brzine usluga ključnim korisnicama, kao i ostaloj javnosti, Državna geodetska uprava uložila višestruke napore kako bi ispunila smjernice koje je donijela Vlada Republike Hrvatske, a tiču se razvoja e-usluga na način da te usluge osiguraju jednostavan i brz pristup podacima iz službenih registara. 

Brošuru preuzmite u nastavku.

Brošura je izrađena s ciljem informiranja korisnika o proizvodima i uslugama Državne geodetske uprave. Brošura "Državna geodetska uprava 2020" dostupna je na poveznici.

Izvor: Državna geodetska uprava (https://dgu.gov.hr/vijesti/izdana-brosura-drzavne-geodetske-uprave/5505)