Donesen Standard geodetskih usluga

Ispis

Na mrežnim stranicama Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije dana 23.2.2021. godine objavljen je Standard geodetskih usluga, KLASA: 003-01/21-01/1, URBROJ: 507-01-21-3, od 22.2.2021. godine. Standard geodetskih usluga stupa na snagu danom objave na mrežnim stranicama HKOIG.

Poveznica na standrad geodetskih usluga: http://www.hkoig.hr/assets/Standard-geodetskih-usluga-2021/Standard-geodetskih-usluga.pdf 

Izvor HKOIG.