Geodetski list br. 1/1940.

Ispis

Poštovane kolegice i kolege,

objavljujemo Geodetski list broj 1, God. II iz 1940. godine.

Zanimljivo ga je malo pročitati i vidjeti koje su teme bile aktualne geodetima prije malo više od 80 godina; problemi hrvatskog katastra, reorganizacija katastarske službe, novi zakon o komasacijama… Pročitajte i uvodnik redakcijskog odbora na prvoj stranici.

Izdvajamo najzanimljivije:

1. Rene Golubović: Problem hrvatskog katastra, str 2-6.
2. Krunoslav Trninić: O reorganizaciji katastarske službe u banovini Hrvatskoj, str. 7-8.
3. Stjepan Horvat: Nekoliko misli o novom komasacionom zakonu, str. 9-20.
4. Stručne vijesti i zakonodavstvo, str. 21-37.
5. Vjesnici geodetskih društava, str. 37-44.
6. Novi ovlašteni inženjeri geodezije, str. 45.

Jedna zanimljivost koja se može iščitati je činjenica da je u to vrijeme resorno ministarstvo za geodetsku struku bilo Ministarstvo financija.

Pročitajte: https://www.hgd1952.hr/images/GL/GL_1_1940.pdf.

Hrvatsko geodetsko društvo