Sastanak ravnatelja DGU-a i predsjednika HGD-a

Ispis
Potpora Hrvatskog geodetskog društva uvođenju Sustava digitalnih geodetskih elaborata.
U utorak, 2. listopada 2018. godine u prostorijama Državne geodetske uprave, održan je sastanak ravnatelja Državne geodetske uprave dr. sc. Damira Šanteka, dipl. ing. geod. i predsjednika Hrvatskog geodetskog društva doc. dr. sc. Rinalda Paara, dipl. ing. geod.

Na sastanku se razgovaralo o poteškoćama i izazovima s kojima se susreću ovlaštene geodetske tvrtke prilikom započinjanja primjene Sustava digitalnih geodetskih elaborata (SDGE). Predsjednik Hrvatskoga geodetskoga društva iznio je ravnatelju Državne geodetske uprave sve poteškoće i izazove s kojima se na početku primjene SDGE-a susreću članovi Društva, ovlašteni inženjeri geodezije koji obavljaju stručne geodetske poslove. Raspravljalo se o tehničkim stvarima vezanim oko primjene SDGE-a, nabavljanju podataka potrebnih za izradu elaborata za ovlaštenike koji elaborate izrađuju i dalje analogno u odnosu na one koji iste izrađuju digitalno te ponajviše o načinu provedbe edukacije za SDGE. Predsjednik je prenio sve stavove članstva, a posebno naglasio da je potrebno intenzivirati i dodatno unaprijediti način provođenja edukacije. Iznio je i prijedlog provođenja edukacije koji će istu poboljšati.

Ravnatelj Državne geodetske uprave dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod. posebno je istaknuo trenutne aktivnosti Državne geodetske uprave vezane za pružanje edukacije osobama koje obavljaju stručne geodetske poslove vezane za Sustav digitalnih geodetskih elaborata, a koje Državna geodetska uprava provodi u cilju što brže i lakše prilagodbe ovlaštenih geodetskih tvrtki novom sustavu te je naveo da nema tehničkih problema koji su vezani uz sam rad sustava. Iznio je da je DGU pripremila još 30-tak novih primjera koji bi trebali dodatno pojasniti način izrade digitalnih geodetskih elaborata te omogućiti njihovu još lakšu i bržu implementaciju u SDGE. Istaknuo je da ovlaštene geodetske tvrtke nisu blokirane u obavljanju svog posla jer je Pravilnikom o geodetskim  elaboratima propisano da se elaborati mogu izrađivati i dalje u analognom obliku, a naplata uporabe podataka potrebnih za izradu elaborata za ovlaštenike koji elaborate izrađuju i dalje analogno u odnosu na one koji iste izrađuju digitalno propisana je Pravilnikom o stvarnim troškovima uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina koji je stupio na snagu u 9. mjesecu i kojim je se u značajnoj mjeri rasteretio privatni sektor u svom poslovanju.  Nadalje, naveo je kako Državna geodetska uprava do kraja godine namjerava provesti edukaciju za sve ovlaštene geodetske tvrtke koje su podnijele zahtjev za odobrenje izdavanja korisničkog imena i lozinke.

Na sastanku je donesen zaključak kako će se Hrvatsko geodetsko društvo aktivno uključiti u edukaciju vezanu za SDGE zajedno sa Državnom geodetskom upravom u suradnji s ostalim dionicama struke, Hrvatskom komorom ovlaštenih inženjera geodezije i Geodetskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, a sve u cilju kako bi se ovlaštenim geodetskim tvrtkama što više olakšala prilagodba poslovanja novom sustavu. U slijedećih nekoliko dana izraditi će se i objaviti unaprijeđeni program edukacije.
 
Hrvatsko geodetsko društvo