Izborni Sabor HGD-a, 03. srpnja 2021.

Ispis

Zagreb, 14. lipnja 2021. 

P O Z I V

predstavnicima Udruga geodeta Republike Hrvatske

na izbornu sjednicu S A B O R A Hrvatskoga geodetskog društva koja će se održati u subotu, 3. srpnja 2021. u restoranu Palfi, Zagrebačka cesta 225, 10 090 Zagreb s početkom u 12.00 sati. 

Predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Utvrđivanje dnevnog reda.
 2. Izbor Radnog predsjedništva.
 3. Izbor Verifikacijske komisije.
 4. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika.
 5. Izvješće predsjednika o radu za razdoblje 1. lipnja 2017. – 1. srpnja 2021.
 6. Financijsko izvješće za razdoblje 1. siječnja 2021. – 1. srpnja 2021.
 7. Izvješće Nadzornog odbora.
 8. Izvješće Suda časti.
 9. Razrješavanje svih tijela HGD-a.
 10. Predstavljanje kandidata za izbor predsjednika HGD-a za mandatno razdoblje 2021. – 2025. Program rada kandidata.
 11. Izbor predsjednika HGD-a za mandatno razdoblje 2021. – 2025.
 12. Izbor zamjenika predsjednika HGD-a za mandatno razdoblje 2021. – 2025.
 13. Izbor članova Nadzornog odbora za mandatno razdoblje 2021. – 2025.
 14. Izbor članova Suda časti za mandatno razdoblje 2021. – 2025.
 15. Razno

Predsjednik:

Doc. dr. sc. Rinaldo Paar, dipl. ing. geod.

Oznake: